హలో ఫ్రెండ్, నేను క్రాంతి కుమార్ (BloggingBadi Author).

నేను బ్లాగింగ్ & డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటూ, నేచుకున్నది నలుగురికి చెప్పాలి అనే ఉదేశంతో ఈ బ్లాగ్ క్రియేట్ చేశాను.నేను రాసే ఆర్టికల్స్ మీకు నచ్చితే ఈ టాపిక్ ఇంటరెస్ట్ ఉన్న మీ ఫ్రెండ్స్ కి share చేస్తూ ఉండండి.

మీకు నానుండి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే ఈ కిందున్న Contact Form ద్వారా నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వొచ్చు.

మెయిల్ చేయాలి అనుకునేవారు admin@bloggingbadi.com కి మెయిల్ చేయండి.